Anna Plucik-Mrożek | Dyrektor Medyczny | amrozek@eimpoland.pl

Małgorzata Perl | Dyrektor Sportowy| mperl@eimpoland.pl

Małgorzata Prochownik | Program Officer | mprochownik@eimpoland.pl | 695996740