Exercise is Medicine Poland rozpoczęło formalną działalność 01 czerwca 2017 roku jako oficjalny ośrodek Exercise is Medicine Global Initiative.

Działania podejmowane do tej pory w ramach EIM:

 • Global Leadership Award Exercise is Medicine w 2019 roku dla najlepiej działającego ośrodka EIM na świecie. Przy wręczeniu nagrody podkreślano zaangażowanie w edukację polskiego społeczeństwo dotyczącą wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, organizację masowych wydarzeń tj. „Spacer po Zdrowie – zaproś swojego lekarza”, oraz jakość komunikacji w mediach głównych założeń EIM.
 • Organizacja „Spaceru po zdrowie: Zaproś swojego lekarza” w latach 2016 – 2018 r. początkowo samodzielnie w Warszawie, potem w latach 2017-2018 w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w 10 miastach Polski: Chrzanów, Sopot, Ciechocinek, Żyrardów, Skierniewice, Sandomierz, Oświęcim, Tarnobrzeg, Kraśnik, Malbork, Świerklaniec. W Spacerze po Zdrowie zwięło udział ok 5000 osób. 
 • Organizacja w 2018 roku 7 Europejskiego Kongresu Exercise is Medicine w Warszawie w dniach 21-23.09.2018 na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie kongresu odbyły się 2 dni wykładów teoretycznych, konwencja fitnessu medycznego, specjalistyczne warsztaty oraz „Spacer po Zdrowie – zaproś swojego lekarza”
 • Rozpowszechnianie informacji o EIM w polskich mediach (publikacja artykułów w czasopismach i gazetach, udzielanie wywiadów telewizyjnych i radiowych)
 • 6 edycji programu „Zaskoczony z wiekiem”, w które który zaangażowało się 250 uczestników. Program obejmował ścisłą współpracę lekarzy, trenerów fitness i dietetyków w opiece nad pacjentami z chorobami przewlekłymi – kwalifikację pacjentów do uczestniczenia w treningu na podstawie badań medycznych oraz projektowanie programu treningowego odpowiedniego do potrzeb pacjentów.
 • Współpraca z samorządem Powiatu Legionowskiego w ramach programu „Zaskoczeni wiekiem”.
 • Współpraca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Warszawską Akademią Wychowania Fizycznego przy przygotowywaniu profesjonalnych szkoleń dla lekarzy i trenerów fitness na temat aktywności fizycznej wśród pacjentów z chorobami przewlekłymi np. cukrzycą, chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, chorobą zwyrodnieniową stawów.

RADA Naukowa Exercise is Medicine Poland:

 • Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch
 • Prof. n. zw. dr hab. k. fiz. Ewa Kozdroń
 • Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
 • Prof. dr hab. psychologii Aleksandra Łuszczyńska
 • Prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC